Diagnoser och behandlingar

Hudsjukdomar

Vi kan erbdjuda diagnostik och behandling för de flesta hudsjukdomar.

Inflammatoriska hudsjukdom

Eksem, psoriasis, akne, rosacea, perioral dermatit, håravfall (alopecia), läkemedelsutslag, lichen, blåsbildande sjukdomar, lupus, seborroiskt eksem (mjälleksem), inflammation i hudkärl, bensår

Hudinfektioner

Impetigo/svinkoppor, svampinfektioner, herpes, bältros, rosfeber, skabb m fl.

Hudtumörer

Hudtumörer och dess förstadier i huden som t.ex. malignt melanom, basalcellscancer (basaliom), skivepitelcancer och aktiniska keratoser
Hudkirurgi, skrapning, bränning eller frysning efter diagnos

Genitala hudsjukdomar

Sexuellt överförbara infektioner och hudtillstånd på yttre genitalia